ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

:: กรุณาเลือกประเภท ในการเข้าระบบ ::

:: ปฏิทินศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ::

(กำหนดการเกี่ยวกับการเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1/2566 รายวิชาสหกิจศึกษา 1/2566
1. แบบบันทึกรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา    1. คู่มือสหกิจศึกษา    
   - แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาและแบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ_สหกิจ15  
   - แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาและแบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษาสำหรับคณาจารย์นิเทศ_สหกิจ16  
   - แบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา_สหกิจ17  
2.เอกสารก่อนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1/2566
  - 14 มิ.ย 66 การแนะนำระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
  - 21 มิ.ย. 66 สหกิจศึกษา
  - 28 มิ.ย. 66 Application ที่น่าสนใจในการทำงาน
  (*นศ.เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคลิป VDO*)
   url : https://bit.ly/3plWeH4
  - 5 ก.ค 66 สื่อสารงานสำเร็จ : กลเม็ด มัดใจเจ้านาย ผูกใจลูกน้อ
    : ไฟล์แนบ 1
    : ไฟล์แนบ 2
  - 12 ก.ค 66 เตรียมพร้อมก่อนจบ ทำอย่างไรให้ได้งาน
    : ไฟล์แนบ
  - 19 ก.ค 66 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
    : ไฟล์แนบ
   (*นศ.เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคลิป VDO*)
    : คลิปวิดีโอ 1
    : คลิปวิดีโอ 2
  - 26 ก.ค 66 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส
  - 30 ส.ค. 66 วิธีการคลายเครียดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน
    (*นศ.เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคลิป VDO*)
    : คลิปวิดีโอ
    : ไฟล์แนบ
  - 6 ก.ย. 66 ภาษาอังกฤษกับการทำงาน
    : ไฟล์แนบ
  - 13 ก.ย. 66 Sharing day แลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา
    : (Downloadไฟล์ >> กด Play vdo ในไฟล์)
2. แบบรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
3. แบบเสนอข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษา (เลือก 1 ด้าน ต่อ 1 โครงงาน)
- ด้านนวัตกรรม
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
4. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำหรับสถานประกอบการ จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา
5. Slide โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566